पानी, बत्ती

माइक्रो हाइड्रो, सोलार बत्ती, सुधारिएका सिँचाई कुलो, यस्तै कतै दियालो बत्तीमा गुज्रेका गाउँका पानी र बत्ती जोडिएका उज्याला भिडियो कथाहरु समेटिएको छ ,पानी बत्तीका भिडियो कथाहरुमा